comunidades

Como hacer una carpeta acordeón

Com fer una carpeta acordió, o com ficar-se en un embolic per complaure la teva filla. Aquest és el títol que li hauria d"haver posat a aquesta entrada, però era massa llarg!!!.

A principi de curs, la meva filla es va comprar una d"aquestes carpetes arxivadores a la cadena Tiger. Realment era una carpeta maca, de tapes negres i separadors de colors, i, fins i tot, barata. Però ja sabem que no hi ha duros a quatre pessetes, i va durar ben poc. De seguida es van trencar els separadors i es van desenganxar de les tapes. Com que volia una carpeta d"aquest tipus, va buscar a diferents papereries i les que eren més consistents, o eren molt lletges o molt cares, o, la majoria de cops, les dues coses. I quan dic cares, vull dir molt cares (entre 30 i 40â?¬).

Jo no estava disposada gastar-me tants diners, sobretot si tenim en compte que n"hi d"altres carpetes molt més barates.  Però "només" podia ser d"aquest tipus: "Que sí mama, que així els fulls no s"arruguen i no cauen pels costats, que són millors, que sense aquesta carpeta suspendré, ..." . És clar que amb aquests arguments és impossible dir que no, però vaig trobar la solució: Fer-la jo. 

Ja havia provat la tècnica del cartonatge amb èxit i això em va donar l"empenta necessària per embolicar-me la manta al cap i posar-me a la feina.

Cómo hacer una carpeta acordeón, o como meterse en un lío para complacer tu hija. Este es el título que le debería haber puesto a esta entrada, pero era demasiado largo!!!.
A principio de curso, mi hija se compró una de estas carpetas archivadoras en la cadena Tiger. Realmente era una carpeta bonita, de tapas negras y separadores de colores, e incluso barata. Pero ya sabemos que lo barato sale caro, y duró muy poco. Enseguida se rompieron los separadores y se despegaron de las tapas. Como quería una carpeta de este tipo, buscó en diferentes papelerías y las que eran más consistentes, o eran muy feas o muy caras, o, la mayoría de veces, ambas cosas. Y cuando digo caras, quiero decir muy caras (entre 30 y 40 â?¬).
Yo no estaba dispuesta gastarme tanto, sobre todo si tenemos en cuenta que hay otras carpetas mucho más baratas. Pero "sólo" podía ser de este tipo: "Que sí mamá, que así las hojas no se arrugan y no caen por los lados, que son mejores, que sin esta carpeta suspenderé, ...". Está claro que con estos argumentos es imposible decir que no, pero encontré la solución: Hacerla yo.
Ya había probado la técnica del cartonaje con éxito y eso me dio el coraje necesario para liarme la manta a la cabeza y ponerme manos a la obra.

como-hacer-carpeta-acordeón


Al final va resultar més senzill del que creia i no necessitem massa material per fer-la:

Cartolines per fer els separadors, tantes com compartiments vulguem i 5 més. Les meves són d"un pack de colors que fa temps vaig comprar al lidl. Son una mica més grans (34 x 24 cm) i més gruixudes que les normals.
Cartró de 5mm
Tela o paper per folrar l"exterior
Plàstic transparent autoadhesiu (el que s"utilitza per folrar els llibres)
4 cantoneres de metall
Trepanadora
4 ullets de metall
Goma per carpetes
Cinta adhesiva de doble cara
Cola blanca, pinzell, tisores,...Al final resultó más sencillo de lo que creía y no necesitamos demasiado material para hacerla:

Cartulinas para los separadores, tantas como compartimentos queramos y cinco más. Las mías son de un pack de colores que hace tiempo compré en lidl. Son algo más grandes (34 x 24 cm) y más gruesas que las normales.

Cartón de 5mm


Tela o papel para forrar el exterior


Plástico transparente autoadhesivo (el que se utiliza para forrar los libros)


4 esquineras de metal


4 ojetes de metal


Cinta adhesiva de doble cara


una goma para carpetas


un sacabocados


Cola blanca, pincel, tijeras, ...como-hacer-carpeta-acordeón


El primer és tallar el cartró. Tallem les dues tapes, 2cm  més grans que les cartolines per la banda ampla (34 +2= 36 cm)  i 1 cm més per la banda estreta (24 + 1= 25 cm). 
Tallem una peça més petites que serà el cul de la carpeta de la mateixa llargada que les tapes (36cm) i 2cm d"ample.
Lo primero es cortar el cartón. Cortamos las dos tapas, 2cm más grandes que las cartulinas por el lado ancho (34 + 2 = 36 cm) y 1 cm más por el lado estrecho (24 + 1 = 25 cm).

Cortamos una pieza más pequeñas que será el culo de la carpeta de la misma longitud que las tapas (36cm) y 2 cm de ancho.
carpeta-acordeon


Col·loquem les tres peces deixant 0"5cm entre elles. Tallem una peça de tela d"enquadernar  de 6m d"ample i 2cm més curta  i l"enganxem amb cola blanca. 
Colocamos las tres piezas dejando 0"5cm entre ellas. Cortamos una pieza de tela de encuadernar de 6m de ancho y 2 cm más corta y la pegamos con cola blanca.
como-hacer-carpeta-acordeón


Tallem la tela (o el paper) que utilitzarem per folrar la carpeta, 3cm per banda més ample. Folrem la carpeta pel cantó contrari on hem enganxat abans la tela d"enquadernar. Sempre posem la cola blanca al cartró, mai a la tela, i anem enganxat la tela vigilant que no quedin arrugues ni bombolles. S"ha de vigilar de no posar massa cola per no tacar la tela.
Un cop seca, donem la volta i enganxem les vores cap dins. A les cantonades tallem la tela en diagonal deixant 0"5cm.
I ja tenim la carpeta folrada.
Cortamos la tela (o el papel) que utilizaremos para forrar la carpeta, 3cm por lado más ancho. Forramos la carpeta por el lado contrario donde hemos pegado antes la tela de encuadernar. Siempre ponemos la cola blanca en el cartón, nunca en la tela, y vamos enganchado la tela vigilando que no queden arrugas ni burbujas. Hay que vigilar de no poner demasiada cola para no manchar la tela.

Una vez seca, damos la vuelta y pegamos los bordes hacia dentro. En las esquinas cortamos la tela en diagonal dejando 0"5cm.

Y ya tenemos la carpeta forrada.
como-hacer-carpeta-acordeón


Ara fem l"acordió. 

Com que jo volia fer una carpeta amb 10 compartiments (11 cartolines) necessitava fer 22 plecs de 2 cm cadascun (44cm). Amb una cartolina, que te 34 cm de llarg no en tenia prou, així que necessitava dos per banda i enganxar-les. 
Així se"m va acudir enganxar-les amb el folre transparent dels llibres (el de sempre) i de pas donar-li mes consistència als plecs (per això a la foto es veu tant lluent).
Be, no sé si ha quedat molt clar, però en definitiva es tracta de marcar línies a la cartolina cada dos cm, i fer plecs fins que tinguem el doble que les cartolines que necessitem.
N"hem de fer dos, una per a cada costat. Jo vaig triar cartolines de diferents colors (gris i rosa).Ahora hacemos el acordeón.


Como yo quería hacer una carpeta con 10 compartimentos (11 cartulinas) necesitaba hacer 22 pliegos de 2 cm cada uno (44cm). Con una cartulina, que tiene 34 cm de largo no tenía bastante, así que necesitaba dos por lado y pegarlas.
Así me ocurrió pegarlas con el forro transparente de los libros (el de siempre) y de paso darle más consistencia al fuelle (por eso en la foto se ve tanto brillante).

Bueno, no se si ha quedado muy claro, pero en definitiva se trata de marcar líneas en la cartulina cada dos cm, y hacer pliegues hasta que tengamos el doble que las cartulinas que necesitamos.

Hemos de hacer dos, una para cada lado. Jo elegí cartulinas de diferentes colores (rosa y gris).


Amb la cinta adhesiva de doble cara enganxem les cartolines als plecs com es veu a la foto (un si un no). Ho fem a les dues bandes, una amb l"acordió rosa i a l"altre l"acordió gris.
Aquí vaig pensar que, ja que havia posat plàstic transparent als laterals, també podia protegir més les cartolines dels separadors. Es fan molt malbé de tocar-les amb els dits per buscar els papers. Així que vaig tallar tires de folre de la llargada de la cartolina (34cm) i de 6cm d"ample (3 per banda) i vaig folrar la part superior de totes. Queda molt més protegit.
Con la cinta adhesiva de doble cara pegamos las cartulinas a los pliegues como se ve en la foto (uno si uno no). Hemos de pegar los dos lados, en uno el fuelle rosa i en otro el gris.


Aquí pensé que, ya que había puesto plástico transparente en los laterales, también podía proteger más las cartulinas de los separadores. Se estropean mucho de tocarlas con los dedos para buscar los papeles. Así que corté tiras de forro de la longitud de la cartulina (34cm) y de 6cm de ancho (3 por lado) y  forré la parte superior de todas. Queda mucho más protegido.

como-hacer-carpeta-acordeón


Ara ja podem enganxar tot l"acordió a les tapes, deixant 1cm a cada lateral i 1cm a la part superior. Ho podem fer amb cinta adhesiva de doble cara.  
Aquí haig d"aclarir que la cinta que jo vaig utilitzar és super forta, del tipus que es fa servir per bricolatge. Crec que si utilitzeu cinta de manualitats no serà prou forta i potser millor enganxar-lo amb algun altre tipus d"adhesiu (per exemple cola de contacte).
Si voleu reforçar encara més la carpeta, podeu comprar 4 cantoneres de metall i col·locar-les. Aconseguim que les cantonades no s"arruguin.
Ahora ya podemos pegar todo el acordeón a las tapas, dejando 1cm en cada lateral y 1cm en la parte superior. Lo podemos hacer con cinta adhesiva de doble cara.
Aquí debo aclarar que la cinta que yo utilicé es super fuerte, del tipo que se usa para bricolaje. Creo que si utiliza cinta de manualidades no será lo suficientemente fuerte y quizá mejor pegarlo con algún otro tipo de adhesivo (por ejemplo pegamento de contacto).


Si quereis reforzar aún más la carpeta, podéis comprar 4 cantoneras de metal y colocarlas. Conseguiremos que las esquinas no se arruguen.
como-hacer-carpeta-acordeón


Aquesta és la visió del lateral de la carpeta acordió  ja plena de papers. 
Com veieu, he utilitzat aquesta tela d"operacions matemàtiques, amb la que ja vaig fer un parell de fundes per ulleres. Encara tenia un bon retall i és molt adient per una carpeta i, com que és negra, molt soferta. 
Esta es la visión de la carpeta acordeón acabada y llena de papeles.
Como veis, he utilizado esta tela de operaciones matemáticas, con la que ya hice un par de fundas para gafas. Aun tenía un buen retal y es muy adecuada para una carpeta y, como es negra, muy sufrida.
como-hacer-carpeta-acordeón


Com sempre quasi sempre, soc  incapaç de fer un tutorial complert i en condicions. M"he descuidat de fer les fotos de com posar les gomes per tancar-la. 
No te massa complicació, nomes cal fer dos forats, separats 5cm, al mig de la part superior i un al mig de cada lateral.  Jo els he fet amb la Crop-A-Dile, però es poden fer amb un trepanador tradicional. Per acabar uns ullets negres i una goma que es pot comprar feta.
Como siempre casi siempre, soy incapaz de hacer un tutorial completo y en condiciones. Me he olvidado hacer las fotos de cómo poner las gomas para cerrarla.

No tiene mas complicación, solo hay que hacer dos agujeros, separados 5 cm, en medio de la parte superior y uno en la medio de cada lateral. Yo los he hecho con la Crop-A-Dile, pero se pueden hacer con un sacabocados tradicional. Para terminar unos ojetes negros y una goma, que se puede comprar hecho.
como-hacer-carpeta-acordeón


I aquest és el resultat final, una carpeta original, acolorida, resistent, i el més important, una filla contenta!!!
Y este es el resultado final, una carpeta original, colorida, resistente, y lo más importante, ¡¡¡una hija contenta !!!
Fuente: este post proviene de Blog de Tebeo, donde puedes consultar el contenido original.
¿Vulnera este post tus derechos? Pincha aquí.
Creado:
¿Qué te ha parecido esta idea?

Esta idea proviene de:

Y estas son sus últimas ideas publicadas:

Seguro que todos tenemos en el armario cosas que no utilizamos pero nos resistimos a tirar. Esto me pasa a mí con estas sandalias. Tienen un montón de años y están pasadas de moda, pero son de buena c ...

No se si aquest vanos pintats a mà ens faran passar la calor, però segur que ens ajuden. I a més ens alegren la vista. N"hi ha per a tots el gustos i de tots colors. Trieu el que més us agradi!!! ...

Com pot fer tanta calor???? Se m"està estovant el cervell i no soc capaç de fer res de profit!! Sort que tinc algunes coses enrederides per publicar. Aquestes Tildes personalitzades les vaig fer ...

Fa dies que no publico res, i no és per falta de coses per publicar, no. Tinc una corrua de coses esperant a ser publicades. És per falta de temps. Des de fa dos mesos tinc molta feina, i això es bo, ...

Recomendamos

Relacionado

más manualidades ideas diy

Fa uns dies, mentre xafardejava per Pinterest (activitat totalment additiva), vaig veure un coixí amb un disseny quadrifoli, molt senzill, però que feia patxoca. Vaig mirar els coixins del meu sofà, blancs, d"Ikea, sense cap gràcia, i vaig decidir que ja era hora de donar-los una nova imatge. Aquest és el resultat: Pintar un coixí és molt sencill. Només cal: Una funda de coixí de color llis ...

punto fotografia

Se"ns dubte l"estiu ja és aquí, no només per la tremenda calor que almenys avui fa, sinó perquè per a mi sempre significa temps de canvis i aquests ja han arribat. Suposo que ho haureu notat en l"activitat del blog. Continuo amb els meus petits monstruitos, però amb un horari molt diferent i això significa cansament, cansament i més cansament... Sin lugar a dudas el verano ya llegó ...

más manualidades

Fa dues setmanes que visc immersa en un ambient de casament. I no és per que jo em casi (que fa molts anys que ho vaig fer), ni els meus fills (que encara els hi queden uns quants anys). No, és per un encàrrec que m"han fet i que m"ha tingut ocupada molt de temps. Tot va començar amb els "Ratoncitos Pérez". La núvia els va veure al blog i els volia com a detall pels seus amics ...

más manualidades tutoriales niños ...

Fa dies que no publico res, i no és per falta de coses per publicar, no. Tinc una corrua de coses esperant a ser publicades. És per falta de temps. Des de fa dos mesos tinc molta feina, i això es bo, ja ho sé i no em queixo, però també fa que el temps que em deixa lliure l"hagi de repartir entre fer els encàrrecs que tinc i el blog. I és evident que el més perjudicat és el blog. Fa uns die ...

más manualidades

La setmana pasada vaig veure al kiosk una reista nova de patch DIANA PATCHWORK, li vaig donar una ullada i vaig trobar-la interesant.En mirar-la amb més calma vaig veure un cami de taula de tardor i com que feia temps que estava pensant fer-ne un per la taula de la cuina , m"hi vaig posar. Vaig buscar entre totes les robes que tinc i vaig escollir les que vaig veure més adients per la tard ...

más manualidades scrap llibretes

el passat dia 14 vaig fer un taller infantil. Vam decorar una llibreta per notes o també serveis per diari. Aquesta es la que jo els hi vaig fer per mostra. Està feta amb papers de MY MIND"S EYE, combinada amb cartolines de color , lletres troquelades amb la big i adornos de diferentes cases. La vam tancar amb una goma. Les llibretes les vaig fabricar i encuadernar i les cobertes les vaig ...

más manualidades costura mochila ...

Vaig començar fent una motxilla per mi, i aquesta és la quarta que faig i jo encara no en tinc cap. Està clar que, com a mínim, hauré de fer una cinquena. I és que li he agafat el "gustillo" a això de fer motxilles. Tenen feina (algunes més que d"altres), ja heu vist el tutorial que vaig publicar la setmana passada, però el resultat recompensa (al menys a mi). Aquesta és el regal d& ...

general

Torno a agafar el cuquet del fil i l"agulla. La petita, que ja no és tan petita però sempre serà la petita, té un cert enamorament pel súper 3. Si o si, volia la disfressa de la lila, però quan vaig veure el preu per internet em van agafar tots els calfreds. Així que vaig començar a mirar i remirar fotos de la lila per internet i vaig posar fil a l"agulla, fer anar el cervell a 200 per h ...

más manualidades

Ja ha passat el TIÖ, i us vull ensenyar els coixins manta que vaig fer per el meus fill. Aquest va ser per la meva filla, com veieu mol colorista , els colors que a ella li agraden . Al coixí hi vaig fer un log cabin desigual i despres el vaig tallar en quatre parst i les vaig tornar a cosir i així encara van quedar més esgabellats (he de dir que el model d"on el vaig copiar encara ho estaba ...